kí sự check hàng

  • Chào Khách ! Hãy đăng ký để sử dụng hết tính năng và check hàng VIP
  1. M

    Hướng dẫn check hàng

    Hướng dẫn check hàng ngắn gọn dễ hiểu nhất : Hướng dẫn này dành cho những người mới. Các bạn mới check hàng lưu ý những điều cần thiết sau: * Khi set kèo - Gái gọi thường hoạt động ở 1 khách sạn hoặc nhà nghỉ nhất định. Các bạn cần gọi điện, nhắn tin cho gái đặt hẹn, nếu gái tiếp được sẽ...

Quảng Cáo

  • Liên hệ quảng cáo
  • BANNER
    FULL 250X250